Program idősávok szerinti bontásban

 

1. idősáv - péntek 12:30-14:00

2. idősáv - péntek 14:10-15:40

3. idősáv - péntek 15:50-17:10

4. idősáv - szombat 9:00-10:30

5. idősáv - szombat 10:40-12:20

 

 

 

1. idősáv - péntek 12:30-14:00

 

1. Panel: Állampolgári attitűdök (K FSZ 1)
 

Gajduschek György (MTA TK; Corvinus Egyetem): Az állampolgárok viszonya a joghoz és jogállamhoz – összehasonlító empirikus elemzés

Galgóczi Eszter (Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola): Befolyásolja-e a gyűlöletbeszéd a magyar választópolgárokat?

Harkányi Ádám Máté (BCE-TK Politikatudományi Doktori Iskola; KRE-ÁJK): Szavazatmegosztás és motivációk

Papházi Viktor (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola): Magyar fiatalok és „kádári” attitűdök

 

6. Panel: Európai és magyar közpolitika (JTI tárgyaló)
 

Bíró-Nagy András (MTA TK PTI): A magyar közpolitika európaizációja: egy empirikus kutatás

Makszin Kristin (MTA TK PTI): Fallen from grace: Rating Agencies’ scrutiny of politics in advanced economies

Medve-Bálint Gergő (MTA TK PTI): Uniós támogatások az EU keleti perifériáján: egyensúlyozás hatékonyság és méltányosság között

 

11. Panel: Eszmék, gondolkodók (K FSZ 2)
 

Antal Attila (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar; Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely): A politikai képviselet radikális megújítása

Lovász Ádám (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet): Túl a demokrácián? Hans-Hermann Hoppe paleolibertarianizmusa

Tóth András (MTA PTI TK): Az „illiberalizmus” közgazdasági háttere: lázadás a „neo-liberális” világrend ellen és a szelektív gazdasági nacionalizmus

Ujlaki Anna (BCE TK Politikatudományi Doktori Iskola): Igazságos választás? Rawls feminista kritikája

 

16. Panel: „Tények utániság”: a politika rendkívüli vagy normál állapota? (PTI körtárgyaló)
 

Böcskei Balázs (MTA TK PTI): „Tények utániság” mint a politika normális állapota

Illés Gábor (MTA TK PTI; ELTE ÁJK): Az „igazság utáni politika” néhány kérdőjele

Kiss Balázs (MTA TK PTI): A jellemgyilkos esélyei. Lejáratási kísérletek politikai vezetőkkel szemben a 2018-as kampányban

Mándi Tibor (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet): Demokráciaelmélet és poszt-elitizmus

 

 

2. idősáv - péntek 14:10-15:40

 

2. Panel: Választási eredmények (K FSZ 1)
 

Wiener György: Pártpreferenciák és azok területi különbségei az áprilisi parlamenti választáson

Tóka Gábor (CEU): A centrális erőtér bomlása

Enyedi Zsolt (CEU), Tardos Róbert (ELTE): A magyar választók társadalmi beágyazottsága és ideológiai tagoltsága

 

7. Panel: Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás I. (JTI tárgyaló)
 

Ványi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem), Káplár Attila (Budapesti Corvinus Egyetem): Hálózatosodási lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben

Dúró József (Budapesti Corvinus Egyetem), Bajkó Csaba (Budapesti Corvinus Egyetem): Gazdaságfejlesztési döntéshozatal Tatabányán

Pénzes Ferenc (Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar), Fónai Mihály (Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudomámyi Kar): Helyi közpolitikai döntések egy a helyi környezetpolitika formálására irányuló empirikus kutatás eredményeinek tükrében

Hajnal György (BCE / MTA TK PTI): Az EU szerepe a közigazgatási kapacitásépítésben Magyarországon

 

12. Panel: A politika természete (K FSZ 2)
 

Botos Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Szubszidiaritás-deficit és legitimáció

Gyulai Attila (MTA TK PTI): Antipluralizmus, illiberalizmus és az erő igazsága

Illés Gábor (MTA TK PTI, ELTE ÁJK): Állhatatosság és ítélőképesség

Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK PTI): Mi értelme van a választásoknak egy illiberális rezsimben?

 

17. Panel: Politikai vezetők, állam, demokrácia (PTI körtárgyaló)
 

Hajdú András (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola): Brutus Caesar trónján – Jörg Haider és Heinz-Christian Strache útja a hatalomba

Metz Rudolf (MTA TK PTI): Pártvezetők Magyarországon: személyiség, cselekvés és következmények

 

 

3. idősáv - péntek 15:50-17:10

3. Panel: Választói viselkedés elmélete (K FSZ 1)
 

Kmetty Zoltán (ELTE-TÁTK Szociológia Intézet): Korrupciós percepció és részvételi szándék

Koltai Júlia (ELTE TáTK - MTA TK SZI), Stefkovics Ádám (ELTE TáTK): A big data lehetséges szerepe a választási előrejelzésekben: pártpreferencia-becslések magyarországi pártok és politikusok Facebook oldalainak adatai alapján. Egy módszertani kísérlet

Patkós Veronika (MTA TK PTI): Az okos szavazó három vonása – mitől elfogultabbak az okos szavazók?

Stumpf Péter Bence (SZTE-ÁJTK Politológia tanszék): Tudatos választók, taktikus szavazók

 

8. Panel: Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás II. ( JTI tárgyaló)
 

Várnagy Réka (Budapesti Corvinus Egyetem), Pásztor Gábor (Budapesti Corvinus Egyetem): A beruházás-ösztönzés közpolitikai hálózata Veszprémben

Kopasz Marianna (MTA TK PTI): Oktatáspolitikák és az iskolai teljesítmény nemek közti egyenlőtlenségei: egy komparatív vizsgálat eredményei

Petrovics Nándor (BCE Politikatudományi Doktori Iskola), Katona Márton (Budapesti Corvinus Egyetem): Kooperatív közszolgáltatások Székesfehérváron - az önkormányzatok átalakuló szerepe

 

13. Panel: A magyar demokrácia hagyománya és jelene (K FSZ 2)
 

Balogh Péter (MTA KRTK RKI): Magyar nemzeti és geopolitikai narratívák

Krasz Péter (ELTE-ÁJK): Választási reform mint politikai stratégia

Nagy Zsolt (ELTE ÁJK): Új paradigma a magyar politikai gondolkodásban?  – az Orbán-rezsim ideológiája

Tóth Miklós Bálint (Budapesti Corvinus Egyetem): Dessewffy, Asbóth, Tisza. Fontolva haladás és demokrácia konzervatív szemszögből

 

18. Panel: Politikai kommunikáció és média (PTI Körtárgyaló)
 

Kiss Balázs (MTA TK PTI): „Campaigns by the books” - Kampányok és kézikönyvek a világban és Magyarországon

Nábelek Fruzsina (Budapesti Corvinus Egyetem): Negatív kampány a 2018-as országgyűlési választási kampányban

Farkas Xénia (MTA TK PTI), Bene Márton (MTA TK PTI): Politikai kommunikáció a közösségi médiában a 2018-as országgyűlési választásokon

Szabó Gabriella (MTA TK PTI): Centrális (erő)tér a médianyilvánosságban

 

 

4. idősáv - szombat 9:00-10:30

 

4. Panel: Kisebbség és részvétel (K FSZ 1)

 

Dobos Balázs (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban

Székely István Gergő (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Nemzetpolitika és politikai pluralizmus a külhoni magyar közösségek körében

 

9. Panel: Politika és közpolitika I. (JTI tárgyaló)
 

Pócza Kálmán (MTA TK PTI), Dobos Gábor (MTA TK PTI), Gyulai Attila (MTA TK PTI): Az Alkotmánybíróság döntéseinek erőssége politikailag releváns ügyekben (1990-2015)

Molnár Csaba (MTA TK PTI – BCE): Az interpellációk szerepe és napirendjük alakulásának dinamikája Magyarországon (1949-2018)

Kántor Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Nemzetpolitika: tudomány, politika vagy szakpolitika?

 

14. Panel: Intézményi és demokrácia-problémák az Európai Unióban (K FSZ 2)
 

Tuka Ágnes (PTE): Az Európai Parlament kezdeményezései a részvétel növelésére

Meszerics Tamás (Európai Parlament, CEU): Túlélőképes intézményi rend, ellentmondásos képviseleti minták

Hegedűs Dániel (Freedom House): Miként őrködik a Szerződések Őre? Az Európai Bizottság uniós alapértékek védelméhez kapcsolódó fellépésének konceptualizációja

Unger Anna (ELTE Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete): A demokrácia mint kihívás az Európai Unió számára. Az Európai Polgári Kezdeményezés első hat éve

Varga András (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, NETK, ETT): A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

 

19. Panel: Elections and Democracy (PTI körtárgyaló)
 

Enyedi Zsolt (CEU), Mihail Chiru: When do experts trump politicians? Attitudes towards technocracy in nine European and Latin American democracies

Hegedűs István (Magyarországi Európa Társaság): Hard Populism, Radicalised Political Communication, Politics of Fear: Towards a New Phase of the Orbán-regime?

Bartha Attila (MTA TK PTI): Deviation Again? Understanding Populism in Central Eastern European Development of Capitalism and Democracy

 

 

5. idősáv - szombat 10:40-12:20

 

5. Panel: Társadalmi mozgalmak, politikai részvétel (szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 1)
 

Szabó Máté (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet): 1968 – ötven év után Keletről nézve, mint a civil társadalom tradíciója: Fél évszázad múlt el azóta…1968 jelentősége a civil társadalom számára ma 

Szabó Andrea (MTA TK PTI), Susánszky Pál (MTA TK PTI, MTA-ELTE Peripato Kutatócsoport): Részvételi mintázatok a választási kampányban

Farkas Eszter (MTA TK PTI): Identitás híján – a parlamenten kívüli ellenzéki pártok szavazóbázisának összehasonlítása

Papp Zsófia (MTA TK PTI): Policy responsiveness under mixed-member electoral rules. The substantive representation of rural interests in the Hungarian Parliament

 

10. Panel: Politika és közpolitika II. (szombat, 10:40 – 12:20 JTI tárgyaló)
 

Molnárné Balázs Ágnes (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola): A nemzetiségi szervezetek becsatornázása a politikai döntéshozatalba Magyarországon

Molnár Gábor Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola): A szakmai szerveződések szerepe – tanulságok egy magyar sikerágazat esetéből

Pokornyi Zsanett (MTA TK PTI): A miniszterelnöki beszédek és a kormányzati napirend diverzitásának összefüggései Magyarországon (1990-2018)

 

15. Panel: Regionalitás és szuverenitás az Európai Unióban (szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 2)
 

Kaszap Márton (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A Brexit tárgyalások - Milyen demokratikus és legitimációs kérdéseket vetnek fel a kilépési tárgyalások?

Löffler Tibor (SZTE ÁJK Politológiai Tanszék): A menekült mint szuverén?

Mráz Ágoston Sámuel (ELTE Állam- és Jogtudományi kar, Politikatudományi Intézet): Közép-Európa Európa-politikája

Máthé Réka Zsuzsánna (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Részvétel az Európai Unióban: társadalmi mozgalmak a visegrádi országokban: konfliktus vagy együttműködés? Empirikus elemzés

Koller Boglárka (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Európa-tanulmányok Tanszék): Az európai identitás csapdájában